Voor Wie
 • Osteopathie is een totaal behandeling

  Osteopathie is een totaal behandeling

 • Ieder kind vraagt zijn unieke benadering

  Ieder kind vraagt zijn unieke benadering

 • Herstel van verstoord evenwicht

  Herstel van verstoord evenwicht

 • Osteopathie is een veilige behandelwijze

  Osteopathie is een veilige behandelwijze

 • Osteopathie stimuleert het zelfgenezend vermogen

  Osteopathie stimuleert het zelfgenezend vermogen

 • Osteopathie stimuleert beweeglijkheid

  Osteopathie stimuleert beweeglijkheid

Osteopathie bij baby's

Osteopathie kan een goede en veilige bijdrage leveren aan de gezondheid van uw baby. Baby’s zijn geen kleine volwassenen en vragen daarom speciale aandacht in zowel de geneeskunde als de osteopathie.

Veel mensen zijn van mening dat er bij een baby geen spanning of stress in het lichaam aanwezig kan zijn. Dit omdat ze jong en flexibel zijn. In de praktijk blijkt dit vaak anders te zijn.

Bij de zuigeling zullen invloeden van de zwangerschap, de geboorte of de periode erna een grote invloed hebben op het functioneren.

Als er een probleem optreedt in een van deze periode’s, denk b.v. aan een stuitbevalling, een vacuüm verlossing, een keizersnede of een te snelle of te  langzame bevalling kan dit een grote diversiteit aan klachten veroorzaken.

Baby’s blijken goed te reageren op een osteopathische behandeling. Het is een veilige en effectieve manier om veranderingen teweeg te brengen en kan dan ook van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van een kind. Elke zuigeling vraagt dan ook zijn eigen unieke benadering.

Osteopathie Verhoeven heeft zich middels gerichte nascholing verder verdiept in het behandelen van baby’s. Velen ouders met hun baby’s vinden daarom ook dagelijks de weg naar onze praktijk. Daarnaast bestaat er nauw contact met diverse consultatiebureaus, kinderfysiotherapeuten, logopedisten en verloskundige praktijken in de omgeving.

Lees meer »

Onderzoek en behandeling

Gedurende het eerste consult zal de osteopaat middels een anamnese een volledig beeld krijgen van de voorgeschiedenis zoals de zwangerschap, aard van de bevalling en de eerste weken. Vervolgens zal de osteopaat met zijn handen op subtiele wijze de verschillende structuren zoals schedel, nek , rug, bekken en buik onderzoeken. Middels zachte handgrepen spoort hij bewegingsverlies op en maakt hij deze vervolgens vrij. (Onderzoek en behandeling lopen vaak in elkaar over).

Herstel van de beweeglijkheid zorgt voor herstel van de klachten bij de zuigeling.

Baby’s ervaren de behandeling meestal als aangenaam.

Belangrijk om te vermelden, dat er bij baby’s geen manipulaties of ‘kraken’ van gewrichten worden toegepast. We maken liever gebruik van zachte weefsel ontspannende technieken, waarmee betere resultaten geboekt worden.

Voor baby’s is het vaak prettig om tijdens de behandeling een flesje, speentje te krijgen (of aan de borst te drinken). Sterker nog, het kan de werking van de behandeling ondersteunen.

Wij adviseren u om daarom altijd wat voeding of een speentje mee te nemen.

De ervaring leert dat het meenemen van andere kinderen vaak storend werkt omdat de baby wordt afgeleid. Wij willen u dan ook vragen om alleen met u kind te komen.

Het aantal behandelingenvarieert tussen 2 en 4 behandelingen en is afhankelijk van de oorzaak van de klachten. 

Lees meer »

De geboorte

De geboorte van een baby verloopt meestal zonder al teveel problemen. Toch is de geboorte een van de meest stressvolle gebeurtenissen van het menselijk lichaam. Enorme krachten werken in op het babyhoofdje, borstkas, de wervelkolom en het bekken. Zo worden schedelbeenderen verschoven om het hoofdje te verkleinen en de uitdrijving door de bekkenopening van de moeder mogelijk te maken. Omdat de structuren van het hoofd nog te vervormen zijn, levert dit over het algemeen geen problemen op.

Soms verloopt de bevalling echter minder soepel door langdurige weeën, trage ontsluiting of een vacuümverlossing. Indien de krachtsinwerking te sterk is geweest kan het zijn dat het kind niet in staat is dit op te vangen en ontstaat er bewegingsverlies. Dit kan een verstorende factor worden in de ontwikkeling. Het kind zal zich namelijk altijd proberen aan te passen aan de ontstane beperkingen. Klachten zoals b.v. huilen, slecht slapen, voorkeurshouding of buikkrampen kunnen hier een mogelijk gevolg van zijn. De aanwezigheid van een onregelmatig of een afgeplat schedeltje kan tevens mee in relatie staan met een moeizame bevalling.

De osteopaat heeft als belangrijkste taak dit bewegingsverlies te herstellen zodat klachten verdwijnen en het kind zich weer vrij kan ontwikkelen op zowel lichamelijk als fysiek gebied.

Een osteopathische controle en een eventuele behandeling na de bevalling, kunnen dan ook van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van een kind.

Voorkeurshouding en schedelafplatting

Normaliter heeft de pasgeborene een vrije beweeglijkheid van zijn/haar hoofdje en laat dit dan ook zien door afwisselend links en rechts te draaien met zijn/haar hoofdje.

Voorkeurshoudingen vinden vaak zijn oorsprong in de positie van het kind in de baarmoeder  gedurende de zwangerschap. Indien het kind asymmetrische krachten ondervindt zal deze de weg zoeken van de minste weerstand en vaak gedraaid of meer aan een zijde van de baarmoeder gaan liggen. Hierdoor ontstaan bewegingsbeperkingen welke tot uiting kunnen komen in het hoofdje maar ook in armen, benen of romp. Ook een moeizame geboorte kan hierin een rol spelen, vanwege de grote krachtsinwerking op de baby. Kinderen die met een mooi rond hoofdje ter wereld komen, kunnen toch een schedel asymmetrie ontwikkelen.

Vanwege de sterke vervormbaarheid van de schedel in de eerste maanden is het zaak om deze voorkeurshouding zo snel mogelijk te doorbreken, wil men een symmetrische groei van de schedelbasis en een symmetrische motorische ontwikkeling nastreven.

Bij de behandeling van voorkeurshoudingen en schedelafplattingen wordt frequent samengewerkt met de kinderfysiotherapeut uit de omgeving.

Huilbaby's

Wanneer een baby langere tijd meer dan drie uur per dag huilt, spreken we ook wel van een huilbaby. Soms is er niet direct een oorzaak aan te wijzen. De baby is b.v. onrustig, ontroostbaar, wil niet slapen of wil niet geknuffeld worden, eet niet goed, heeft een opgezet buikje of last van darmkrampen. De osteopaat kan dan in veel gevallen iets betekenen. Middels zachte handelingen spoort hij bewegingsverlies op in schedel, nek, buik of rug. Hieruit kunnen tal van klachten voortkomen. Vervolgens probeert hij de beweeglijkheid van de weefsels te verbeteren waardoor het zenuwstelsel minder geprikkeld wordt. Het kind zal hierdoor makkelijker tot rust komen, minder huilen en beter in zijn vel zitten.

Darmkrampen

Veel baby's hebben vaak last van darmkrampjes; het onwillekeurig samentrekken van de darmen.

Het maagdarmstelsel is een systeem dat  na de geboorte moet opstarten. De eerste drie maanden vindt er een soort rijping plaats. Hierna zullen deze organen bij de meeste baby’s, goed samenwerken. Voeding, vertering en ontlasting zijn dan goed op elkaar afgestemd en zullen geen klachten veroorzaken.

De darmen werken niet uit zichzelf maar worden net als de maag aangestuurd door zenuwbanen welke vertrekken vanuit de schedel, de wervelkolom en het bekken.Bewegingsbeperkingen in deze regio's kunnen dan ook de aansturing van de darmen storen. Daarnaast moeten de darmen zelf ook vrij kunnen bewegen binnen de buikholte om hun functie optimaal te kunnen uitoefenen.

Teveel spanning in het buikje heeft gevolgen voor de beweeglijkheid van de darmen.Hierdoor kunnen allerlei klachten ontstaan zoals darmkrampen, overstrekken, obstipatie, slecht drinken, spugen en onrust.

De osteopaat kijkt alle mogelijke oorzaken voor de darmkrampjes systematisch na en behandelt deze.

Spugen en reflux

Het maagdarmstelsel is een orgaansysteem welke na de geboorte moet op starten. Dit gaat niet altijd zonder problemen. Het maagklepje van het kindje is nog in ontwikkeling, waardoor voeding kan teruglopen in de slokdarm (reflux) met als gevolg dat het kindje gaat spugen. Dit geeft echter normaal gesproken geen klachten.

Het kan echter zo zijn dat sommige kinderen wel last hebben van het spugen of van de reflux. Een irritatie van de slokdarm of hogere luchtwegen kan hier een gevolg van zijn.

Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van overmatig spugen/reflux.

Het maagje wordt aangestuurd door zenuwen vanuit schedel en nek.Tijdens de zwangerschap, de geboorte of als gevolg van een voorkeurshouding kan een bewegingsverlies van de schedel en nek ontstaan. Dit bewegingsverlies kan invloed hebben op de aansturing van de zenuw naar de maag waardoor klachten van overmatig spugen kunnen ontstaan.

Maar ook spanningen rondom het middenrif of een verminderde beweeglijkheid van de structuren rond het maagje zelf, kunnen betrokken zijn bij het ontstaan van deze klachten.

De behandeling zal zich hoofdzakelijk richten op het herstel van de beweeglijkheid van schedel, nek, middenrif en maagregio waardoor de functie zich hersteld en klachten afnemen.

Lees meer »

Klachten bij baby's

Hieronder vindt u een algemeen overzicht van mogelijke klachten waarmee u met uw kind bij de osteopaat terecht kunt. Dit overzicht is overigens niet volledig.

Osteopathie is een complementaire geneeswijze wat inhoudt dat we graag samenwerken met de reguliere geneeskunde. We vervangen dus niet de huisarts, specialist, kinderarts of het consultatiebureau maar werken er juist graag mee samen.

Bovenstaande lijst is niet volledig, voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend bellen of mailen

Oirschot Spoordonkseweg 11 | tel: 0499-57 77 75 Boxtel Liduinahof 35 | tel: 0411-68 97 14 Hilvarenbeek Groot Loo 3b | tel: 0499-57 77 75 © 2017