Voor Wie
 • Ieder kind zijn unieke benadering

  Ieder kind zijn unieke benadering

 • Osteopathie haalt het beste uit het kind

  Osteopathie haalt het beste uit het kind

 • Osteopathie stimuleert beweeglijkheid

  Osteopathie stimuleert beweeglijkheid

 • Herstel van verstoord evenwicht

  Herstel van verstoord evenwicht

Osteopathie bij kinderen

Kinderen vragen speciale aandacht in zowel de geneeskunde als de osteopathie. Kinderen zijn geen kleine volwassenen maar zijn zowel fysiek als mentaal volop in ontwikkeling. Ze groeien, de spraak en motoriek ontwikkelen zich en als persoon vormen zij zich meer en meer. Elke ontwikkelingsfase vraagt een aparte benadering en heeft zijn eigen kenmerken en kinderziekten. Een baby is weer anders dan een peuter en een peuter is weer anders dan een kleuter of puber. Als er een probleem optreedt in een van de ontwikkelingsfasen heeft dit gevolgen voor de totale ontwikkeling van een kind. Elk kind vraagt dan ook om zijn eigen unieke benadering!

Osteopathie is een zachte en efficiëntie geneeswijze die uitermate geschikt is voor kinderen. Door de zachte technieken zijn bijwerkingen overwegend mild en wordt een behandeling door een kind als aangenaam ervaren.

Om een kind goed te helpen en de ouders uitleg te kunnen geven betreffende de problemen van het kind, heeft de osteopaat een gedetailleerde kennis nodig van de kindergeneeskunde en de verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit betekent niet dat de osteopaat de plaats van de kinderarts of huisarts inneemt. Osteopathie blijft een aanvullende geneeswijze.

Lees meer »

Onderzoek en behandeling

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Het is daarom belangrijk om vooraf het kind te vertellen wie hij of zij gaat zien en dat de osteopaat bepaalde delen van het lichaam zal gaan aanraken, maar dat het geen pijn zal doen. Voor een osteopaat is iedere behandeling een uitdaging in creatieve zin, omdat het kind zelf bepaalt hoe het zich op een ontspannen manier laat behandelen. Om de behandeling voor uw kind optimaal te laten verlopen en ter afleiding is het prettig om wat vertrouwd en handzaam speelgoed mee te nemen. Ook kan een speen, een knuffel of een boekje uw kind op zijn gemak stellen. Bereid u kind voor op “lekker lui liggen”.

De ervaring leert dat het meenemen van andere kinderen vaak storend werkt omdat het kind wordt afgeleid. Wij willen u dan ook vragen om alleen met u kind te komen.

Gedurende het eerste consult zal de osteopaat middels een vraaggesprek een volledig beeld krijgen van de voorgeschiedenis zoals de bevalling, de vroege ontwikkeling en eventueel doorgemaakte ziektes etc. Vervolgens zal de osteopaat met zijn handen op subtiele wijze de verschillende structuren zoals schedel, nek , rug, bekken en de buik onderzoeken. Middels zachte handelingen spoort hij bewegingsverlies op en maakt deze vervolgens vrij. Herstel van de beweeglijkheid zorgt voor herstel van de klachten bij het kind. Kinderen ervaren de behandeling meestal als aangenaam. Tijdens het onderzoek en de behandeling gaat alle aandacht uit naar het kind. Aan het einde van de behandeling wordt er aan u uitgelegd wat de bevindingen zijn.

Na de behandeling duurt het vaak een paar weken voor een volgende afspraak ingepland wordt : het zelf-herstellend vermogen van het lichaam heeft tijd nodig om tot een nieuw evenwicht te komen.

In de praktijk voor Osteopathie Verhoeven worden veel kinderen en baby’s behandeld. Door uitgebreide nascholing op dit gebied is er een brede expertise ontstaan en bestaat er een nauwe samenwerking met andere disciplines zoals kinderfysiotherapeuten, logopedisten en artsen uit de omgeving.

Lees meer »

Peuters en Kleuters

In deze periode is het kind volop in ontwikkeling zowel op motorisch als op emotioneel gebied. Klachten in het houdings- en bewegingsapparaat treden vaak op a.g.v. valpartijen maar ook ontwikkelingsproblemenen kunnen hier een rol in spelen. Daarnaast worden spanningen op emotioneel vlak vaak geprojecteerd in de buik. In deze periode ontwikkelt het kind ook zijn afweer (immuniteit) met als gevolg chronische ontstekingen.

Valpartijen

Op het moment dat kinderen gaan kruipen en lopen zijn ze onderhevig aan vele valpartijen en botsingen. Dit kan resulteren in bewegingsbeperkingen die voor het kind storend zijn, waardoor een diversiteit aan klachten kan ontstaan zoals slecht slapen, onrust en niet lekker in de vel zitten. Ook verstoringen van de motorische ontwikkeling kunnen een gevolg zijn. Osteopathie zorgt voor herstel van de bewegingsbeperking waardoor herstel op kan treden en klachten verdwijnen.

Oorontstekingen

Acute, en chronische oorontstekingen zijn veel voorkomende aandoeningen bij jonge kinderen. Terugkerende oorontstekingen vinden vaak hun oorsprong in een verminderde vochtafvoer van het middenoor via de buis van Eustachius. Dit geeft een verhoogde druk in het middenoor met als gevolg: veel pijn en slecht horen. Bij het veelvuldig voorkomen van oorontstekingen kan dit een invloed hebben op de ontwikkeling van de spraak, taal en het leren. De vochtafvoer van het middenoor wordt belemmerd als schedelbotten waar de buis van Eustachius doorheen loopt, minder mobiel zijn. Ontstekingen van voorhoofd en kaak holten zijn vaak het gevolg van problemen in de vochtafvoer van het aangezicht. Hierdoor ontstaan keel- en luchtweginfecties. Het vrijmaken van spanning in deze regio’s zal leiden tot betere vochtdoorstroming en afname van klachten.

Buikklachten

Veel kinderen hebben buikklachten en/of moeilijkheden met de stoelgang. Het goed functioneren van de buikorganen vraagt een vrije mobiliteit, doorbloeding en een goede aansturing van de organen door het zenuwstelsel. Dit gebeurt vanuit de schedel en de rug. Daarnaast is de buikregio een grote projectieplaats voor diverse spanningen. De osteopaat kan invloed uitoefenen op het functioneren van deze buikorganen, de doorbloeding en de aansturing van deze organen. Daarnaast schenken we aandacht aan het voedingspatroon van het kind.

Ontwikkelingsproblemen

Peuters en kleuters maken in deze leeftijdsperiode enorme ontwikkelingssprongen op fysiek, mentaal en sociaal-emotioneel vlak. Meestal verloopt dit zonder problemen. Soms echter ervaren ouders en/of kind dat de ontwikkeling op een van deze gebieden wat stroef verloopt. Men kan dan denken aan onhandige motoriek, moeite om alleen te spelen, korte aandachts boog, moeilijk op gang komende spraak-taal ontwikkeling, moeizame zindelijkheidstraining maar ook het niet lekker in zijn/haar vel zitten. Dit kunnen redenen zijn om een afspraak te maken met een osteopaat. Een osteopathisch behandeling kan ertoe bijdrage dat het lichaam weer klaar gemaakt wordt om een volgende ontwikkelingsstap te nemen, waardoor bijvoorbeeld het kind weer beter in zijn vel komt te zitten. Ook een eventuele samenwerking met kinderfysiotherapeut of logopediste kan relevant zijn.

Lees meer »

Schoolgaande kinderen

Schoolgaande kinderen bezoeken met regelmaat de praktijk van de osteopaat. Vaak heeft dit te maken met lichamelijke klachten. Maar ook kinderen met leerproblemen worden veelvuldig gezien in onze praktijk. Bij beide groepen kinderen kan de klacht verband houden met verstoringen van de beweeglijkheid elders in het lijf. Leerproblemen kennen vele mogelijke oorzaken en niet zelden kan de osteopaat hier een zinvolle bijdrage leveren waardoor letterlijk het kind beter in zijn of haar vel komt te zitten.

Klachten bij kinderen

Bovenstaand vindt u een algemeen overzicht van mogelijke klachten waarmee u met uw kind bij de osteopaat terecht kunt. Dit overzicht is overigens niet volledig.

Als u vragen heeft over de indicaties voor osteopathie kunt u natuurlijk vrijblijvend contact opnemen met de praktijk.

Oirschot Spoordonkseweg 11 | tel: 0499-57 77 75 Boxtel Liduinahof 35 | tel: 0411-68 97 14 Hilvarenbeek Groot Loo 3b | tel: 0499-57 77 75 © 2017