Osteopathie bij kinderen

Kinderen vragen speciale aandacht in zowel de geneeskunde als de osteopathie. Kinderen zijn geen kleine volwassenen maar zijn zowel fysiek als mentaal volop in ontwikkeling. Elke ontwikkelingsfase vraagt een aparte benadering en heeft zijn eigen kenmerken en kinderziekten.

Een baby is weer anders dan een peuter en een peuter is weer anders dan een kleuter of puber. Als er een probleem optreedt in een van de ontwikkelingsfasen heeft dit gevolgen voor de totale ontwikkeling van een kind. Elk kind vraagt dan ook om zijn eigen unieke benadering! Osteopathie is een zachte en efficiëntie geneeswijze die uitermate geschikt is voor kinderen. Door de zachte technieken zijn bijwerkingen overwegend mild en wordt een behandeling door een kind als aangenaam ervaren.

Om een kind goed te helpen en de ouders uitleg te kunnen geven betreffende de problemen van het kind, heeft de osteopaat een gedetailleerde kennis nodig van de kindergeneeskunde en de verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit betekent niet dat de osteopaat de plaats van de kinderarts of huisarts inneemt. Osteopathie blijft een aanvullende geneeswijze.

Peuters en kleuters

Op het moment dat kinderen gaan kruipen en lopen zijn ze onderhevig aan vele valpartijen en botsingen. Dit kan resulteren in bewegingsbeperkingen die voor het kind storend zijn, waardoor een diversiteit aan klachten kan ontstaan zoals slecht slapen, onrust en niet lekker in de vel zitten. Ook verstoringen van de motorische ontwikkeling kunnen een gevolg zijn. Osteopathie zorgt voor herstel van de bewegingsbeperking waardoor herstel op kan treden en klachten verdwijnen.

Veel kinderen hebben buikklachten en/of moeilijkheden met de stoelgang. Het goed functioneren van de buikorganen vraagt een vrije mobiliteit, doorbloeding en een goede aansturing van de organen door het zenuwstelsel. Dit gebeurt vanuit de schedel en de rug. Daarnaast is de buikregio een grote projectieplaats voor diverse spanningen. De osteopaat kan invloed uitoefenen op het functioneren van deze buikorganen, de doorbloeding en de aansturing van deze organen. Daarnaast schenken we aandacht aan het voedingspatroon van het kind en eventuele mentale spanningen die een rol kunnen spelen. Hierdoor reduceren de klachten in de buik en komt het kind beter in zijn vel te zitten.

Osteopathie is een zachte en efficiëntie geneeswijze voor kinderen.

Peuters en kleuters maken in deze leeftijdsperiode enorme ontwikkelingssprongen op fysiek, mentaal en sociaal-emotioneel vlak. Meestal verloopt dit zonder problemen. Soms echter ervaren ouders en/of kind dat de ontwikkeling op een van deze gebieden wat stroef verloopt. Men kan dan denken aan onhandige motoriek, moeite om alleen te spelen, korte aandachts boog, moeilijk op gang komende spraak-taal ontwikkeling, moeizame zindelijkheidstraining maar ook het niet lekker in zijn/haar vel zitten. Dit kunnen redenen zijn om een afspraak te maken met een osteopaat. Een osteopathisch behandeling kan ertoe bijdrage dat het lichaam weer klaar gemaakt wordt om een volgende ontwikkelingsstap te nemen, waardoor bijvoorbeeld het kind weer beter in zijn vel komt te zitten. Ook een eventuele samenwerking met kinderfysiotherapeut of logopediste kan relevant zijn.

Schoolgaande kinderen

Schoolgaande kinderen bezoeken met regelmaat de praktijk van de osteopaat. Vaak heeft dit te maken met lichamelijke klachten. Maar ook kinderen met leer-, concentratie- en gedragsproblemen worden veelvuldig gezien in onze praktijk. Bij beide groepen kinderen kan de klacht verband houden met verstoringen van de beweeglijkheid elders in het lijf. Leerproblemen kennen vele mogelijke oorzaken en niet zelden kan de osteopaat hier een zinvolle bijdrage leveren waardoor letterlijk het kind beter in zijn of haar vel komt te zitten.

Contact

Vraagt u zich af of wij iets voor uw kind kunnen betekenen? Bel of mail ons, wij helpen u graag!

Neem contact op
Deelnemer van regionaal samenwerkingsverband