Werkwijze bij volwassenen

Anamnese

Aan het onderzoek gaat een anamnese (vraaggesprek) vooraf waarin het volgende ter sprake komt:

 • Ontstaansgeschiedenis van uw klacht.
 • Hoe functioneert u en hoe is uw algehele conditie.
 • Het effect van eventuele andere behandelingen.
 • Verdere bijzondere voorvallen en traumata zoals operaties, infecties of breuken.

Het is ook belangrijk om te beseffen dat voorvallen die zelfs jaren daarvoor al hebben plaatsgevonden toch de oorzaak kunnen zijn van allerlei klachten waar u nu mee te maken heeft. Klachten keren vaak terug als een dergelijke oorzaak niet wordt aangepakt.

Onderzoek

Vervolgens zal de osteopaat met zijn/haar handen onderzoeken hoe het met de beweeglijkheid van uw lichaam is gesteld. Bij dit osteopathisch onderzoek wordt uw gehele lichaam betrokken. 

 • Niet alleen grote willekeurige bewegingen maar ook de kleine bewegingen van verschillende structuren in uw lichaam worden onderzocht.
 • Bewegingen zijn terug te vinden in de schedel, ledematen, wervelkolom, bekken en orgaansysteem.
 • Indien er tekenen aanwezig zijn van een onderliggende ziekte waarvoor osteopathie geen behandeling kan bieden zal de osteopaat u (terug)verwijzen naar uw (huis)arts.

Behandeling

Met overwegend zachte handgrepen maakt de osteopaat lichaamsdelen één voor één weer beweeglijk in de verwachting dat daarna het lichaam zichzelf verder kan herstellen. Doel hierbij is het zelfregulerend vermogen van het lichaam in gang te zetten. 

 • Behandelingen volgen niet kort op elkaar maar vaak met tussenpose van 2 tot 4 weken.
 • Een behandeling duurt ongeveer drie kwartier. 
 • Wij geven u inzicht in de oorzaken van de verstoringen binnen uw lichaam. 
 • Aandacht voor uw leefwijze (voedingspatroon, slapen, drinken, werken, sporten, ontspannen) zijn belangrijk in het streven naar een optimaal herstel.
 • Er worden daarom vaak adviezen gegeven op het gebied van voeding en beweging.
 • Na een behandeling adviseren we u het rustig aan te doen (geen zware lichamelijke inspanning of sport) en extra water te drinken zodat het lichaam zich optimaal kan aanpassen. 
 • Het aantal behandelingen dat noodzakelijk is hangt af van de onderzoeksresultaten en de individuele reactie van de patiënt op de behandeling. Doorgaans zullen twee tot vier behandelingen voldoende zijn om het gewenste resultaat te bereiken..

Contact

U kunt uw osteopaat bezoeken zonder verwijzing van een arts. Vraagt u zich af of osteopathie iets kan betekenen voor uw klachten, neem dan gerust contact met ons op, wij informeren u graag!

Neem contact op
Bij koorts, ziekten, direct na een trauma/ongeluk of bij abnormale symptomen van welke aard dan ook dient u eerst een arts te consulteren alvorens een afspraak te maken bij een osteopaat! Osteopathie is géén vervanging van de behandeling van een medicus.

Deelnemer van regionaal samenwerkingsverband