Werkwijze

Anamnese

Aan het onderzoek gaat een anamnese (vraaggesprek) vooraf waarin het volgende ter sprake komt: 

 • Hoe verloopt u zwangerschap en het verloop van voorgaande zwangerschappen
 • Evt. ontstaansgeschiedenis van uw klacht
 • Hoe functioneert u en hoe is uw algehele conditie.
 • Het effect van eventuele andere behandelingen.

Het is ook belangrijk om te beseffen dat voorvallen die zelfs jaren daarvoor al hebben plaatsgevonden toch de oorzaak kunnen zijn van allerlei klachten waar u nu mee te maken heeft. Klachten keren vaak terug als een dergelijke oorzaak niet wordt aangepakt.

Onderzoek

Vervolgens zal de osteopaat met zijn/haar handen onderzoeken hoe het met de beweeglijkheid van uw lichaam is gesteld. Bij dit osteopathisch onderzoek wordt uw gehele lichaam betrokken.  Bewegingen zijn terug te vinden in het bekken, de schedel, wervelkolom en orgaansysteem. Indien er tekenen aanwezig zijn van een onderliggende ziekte waarvoor osteopathie geen behandeling kan bieden zal de osteopaat u (terug)verwijzen naar uw (huis)arts of verloskundige.

  Home
  Home

  Behandeling

  De osteopathische zorg bij de zwangere vrouw richt zich op het totale lichaam waarbij de klachten op een natuurlijke manier behandeld worden, zonder het kind in gevaar te brengen. Consultaties gebeuren al dan niet in samenspraak met de verloskundigen. Osteopathie is er juist primair op gericht om het lichaam weer in balans te brengen. Hoe beter het moeder vergaat des te beter is het voor het kind, voor nu en later.

  Met zachte handgrepen maakt de osteopaat lichaamsdelen één voor één weer beweeglijk.
  • Doel van de behandeling is het zelfregulerend vermogen van het lichaam in gang te zetten.
  • Behandelingen volgen niet kort op elkaar maar vaak met tussenpose van 2 tot 4 weken.
  • Een behandeling duurt ongeveer drie kwartier.
  • Na een behandeling adviseren we u het rustig aan te doen en extra water te drinken zodat het lichaam zich optimaal kan aanpassen. 
  • Het aantal behandelingen dat noodzakelijk is hangt af van de onderzoeksresultaten en de individuele reactie van de patiënt op de behandeling. Doorgaans zullen twee tot vier behandelingen voldoende zijn om het gewenste resultaat te bereiken.
  • Stel uw huisarts of verloskundige op de hoogte van uw bezoek aan Osteopathie Verhoeven. Wij werken graag met hem of haar samen.

   Contact

   U kunt uw osteopaat bezoeken zonder verwijzing van een arts. Indien u twijfelt of uw klachten door de osteopaat kunnen worden behandeld, neem dan gerust contact met ons op.

   Neem contact op
   Deelnemer van regionaal samenwerkingsverband